Alan Adı Transfer Sözleşmesi
İşbu hizmet sözleşmesi genel hükümleri yasal hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir.

1. TARAFLAR
İş bu sözleşme şartları, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:185 K:6 D:601 Alsancak Konak- İzmir, Türkiye adresinde mukim İWT DİJİTAL MEDYA AJANSI LTD. ŞTİ. (Bundan Sonra “İWT” olarak anılacaktır) ile İWT’nin sunduğu alan adı ürün ve hizmetlerini (Bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) satın almak sureti ile www.superdomain.com.tr (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra “Müşteri” olarak alınacaktır) arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda İWT müşteri hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir ve sözleşmeyi iptal edebilir. Müşteri en son revize edildiği şekliyle bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmektedir.

Adı geçen sözleşme İWT ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin İWT üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Transferi (İç Transfer) hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile İWT arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra İWT’nin diğer Sözleşmelerini ve Politikalarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından İWT’nin transfer ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile İWT’nin zaman zaman http://www.superdomain.com.tr/ isimli Site üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır. Buna ilaveten, işbu sözleşmenin imzasıyla beraber, Müşteri alan adının sahipliğini iç transfer yoluyla almadan önce, paneli üzerinden İÇ TRANSFER yoluyla transfer işleminin gerçekleştirileceği aracı ortam/taraf olan ve TRABİS tarafından faaliyet belgesi verilmiş Kayıt Kuruluşu (Bundan Sonra “Kayıt Kuruluşu” olarak anılacaktır) ‘na ait web sitesinde yer alan tüm Sözleşmeleri incelediğini, orada yer alan sözleşmelerin tüm kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını da kabul etmektedir. Müşteri’nin işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanması/kabulü/onayıyla Müşteri, alan adının transfer işleminin gerçekleştirileceği Kayıt Kuruluşu’na ait web sitesinde yer alan sözleşmelerinin imzalanmasına/kabulüne/onayına katıldığını, sözleşmeleri, sözleşmelerin yanı sıra KAYIT KURULUŞU Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından KAYIT KURULUŞU’nun transfer/tescil ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile KAYIT KURULUŞU’nun zaman zaman Kayıt Kuruluşu’ ait isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere ilgili Sözleşmelerdeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı da kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri, bir alan adı devralmadan önce, öngörülen alan adı için KAYIT KURULUŞU’nun kurallarını, düzenlemelerini ve ücretlerini tanımak için gerekli tüm araştırmaları yapmakla sorumludur. Müşteri, İWT’nin bir alan adı ile ilişkili herhangi bir kayıt politikası, fiyat veya ücretten hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul eder. İÇ TRANSFER işleminin gerçekleşmesi için Müşteri’nin KAYIT KURULUŞU web sitesinde bir hesap oluşturması gereklidir. Müşteri, transfer sonrasında, dilediği takdirde transfer aldığı alan adını KAYIT KURULUŞU dışında bir başka Kayıt Kuruluşu’na taşıyabilir (Dış Transfer). Transfer işleminden sonra Müşteri Kayıt Kuruluşu seçiminde serbesttir. Müşteri, gerek İWT’nin, gerek KAYIT KURULUŞU’nun koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, Mevzuat hükümleri ile BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO ( Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikayetler ve bu şikayetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve İWT tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir. Müşteri kayıt operatörü, kayıt otoritesi ve ICANN tarafından uygulanabilecek politikalar dahil olmak üzere, kayıt operatörünün belirlediği şart ve koşullara uymayı, kayıt operatörünün mevcut Kayıt Sözleşmesi'ni ve tüm güncellemelerini incelemeyi kabul etmektedir. Alan adının kaydedilmesi, yenilenmesi ve kullanımı konusunda tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

2. TEBLİGAT
Taraflar bilgi formunda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Müşteri, bilgi formunda belirttiği elektronik posta adresini tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Bu adreste olacak değişikliklerden müşteri sorumludur. Elektronik posta adresinin değişmesi halinde, bu adresi eski adresten İWT’ye bildirmek zorundadır. Müşterinin kayıt olurken belirttiği adresin doğruluğunu İWT teyit etmek zorunda değildir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme İWT’nin ücreti eksiksiz biçimde ödenmiş alan adlarını müşteriye transferi (İç Transferi) ile ilgili olarak karşılıklı olarak iradelerin tazammum etmesidir. Müşteri, BİR ALAN ADINI TRANSFER ALMAK VE/VEYA İWT WEB SİTESİNE VE HİZMETLERİNE ERİŞMEK İÇİN BAĞLAYICI BİR ANLAŞMA YAPMADAN ÖNCE, TRANSFER ALMAK İSTEDİĞİ ALAN ADININ OLASI KULLANIMININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAKLARINI (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE; FİKRİ MÜLKİYET, TİCARİ MARKA, TELİF HAKKI VE PATENT İHLALLERİ VS.) İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİ KONTROL EDECEĞİNİ VE TÜM BİLGİLERE SAHİP OLDUĞU, ALAN ADINI KAYDETTİRMESİ VE KULLANMASI İÇİN AKREDITE EDİLMİŞ BİR KAYIT KURULUŞU TARAFINDAN KAYDEDİLİP ÖDEMELERİNİN KENDİSİ TARAFINIZDAN YAPILMASINA DAİR TÜM SÜREÇLERDEN BİZZAT SORUMLU OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ VE BUNA UYGUN DAVRANACAĞINI BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

İWT, Site’de listelenen Alan Adları özellikleri hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Müşteri devralacağı alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları yapmak ve bu hususa ilişkin olarak gerekirse bir hukuki yardıma başvurmakla yükümlüdür. Alan adlarının kullanımı, uygun Kayıt Operatörlerinin/Kuruluşlarının ve yargı yetkisinin politikalarına uygun olmalıdır. Müşteri, işbu Sözleşme’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. HESABINIZIN YÖNETİMİ
Müşteri’nin Hizmetlerimizden faydalanabilmek için Site’de bir hesap açması ve bir kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri’nin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır, aksi durumda meydana gelecek zararlardan İWT sorumlu değildir. Müşteri kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir. Müşteri, İWT’ye kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermektedir. Müşteri her zaman kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Transfer kilidi sorumluluğu da müşteriye aittir. Müşteri, kullanıcı adı ve şifresinin izinsiz kullanımının tespiti durumunda hemen İWT’ye durumu bildirmek zorundadır. Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf, zarar, ziyan ve sorumluluklar Müşteri’ye aittir.

5. ÜCRETLER
Müşteri tarafından satın alınan ve İWT tarafından Müşteriye sağlanan Hizmetler karşılığında, Müşteri; İWT'den transfer hizmetini talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. İşbu sözleşme kapsamında ödenecek ücretlerin hiçbiri, alan adı tescilinin ilgili tescil süresi sona ermeden önce askıya alınması, iptal edilmesi veya başkasına devredilmesi halinde dahi iade edilemez.

Ödeme, Müşteri tarafından geçerli bir kredi kartı, havale ve EFT yollarından biri ile yapılır. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında transfer alınacak alan adının belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir. Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek yapılır. Müşteri, Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş̧ şekilde şifrenin Müşteri’nin kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri cihazının güvenliğini bizzat sağlamakla yükümlü olup, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı İWT’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İWT, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücretle ilgili bir kampanya bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

Alan adı transfer hizmeti satın alındığında, İWT, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler, charge back vs.) Müşteri, İWT’nin ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

İWT, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları veyahut İWT’nin Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

İWT, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, İWT’nin Site’si üzerinden MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. Müşteri transfer edeceği alan adının yürürlükteki kanunlara, yönetmelik ve tebliğlere uygun olmadığı takdirde WIPO, BTK, TRABİS, UÇHS gibi kurumların çeşitli sebep ve gerekçelerle alan adının kullanımını askıya alması, iptal etmesi, alan adının farklı bir kişiye tahsisi durumlarıyla karşılaşabileceğini bilir ve bu sebeple ücret iadesi yapılmayacağını bilir ve kabul eder. Alan adını transfer almayı kabul eden Müşteri, transfer öncesi alan adı ile ilgili her türlü araştırmayı yaptığını, ilgili kanunlara uygunluğunu kontrol ettiğini, alan adının başka gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ihlal etmediğini teyit ettiğini kabul etmekle transfer sonrasında alan adı ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu ve uğrayabileceği zararı hiçbir surette İWT’ye rücu etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İWT, Site‘de arz edeceği Hizmetler’i, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya TEKLİF VER benzeri Teklif Toplayarak fiyatlama modeli ile de satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. İWT, Teklif Ver fiyatlama modeli ile yaptığı satışlarda, tek taraflı olarak yapılan fiyat teklifini kabul etme veya red etme hakkına sahiptir. İWT’nin, yapılan teklifi kabul etmesi durumunda Müşteri yazılı bilgilendirilmeye müteakip kabul edilen ücreti bu maddede yer alan şekilde ödeyeceğini kabul etmesi ve ödemeyi yerine getirmesi halinde, alan adını transfer almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alan Adı Süre Uzatımları
Müşteri, alan adlarının sınırlı bir süre için tescil edilmekte olduğunu bilmektedir. Bir alan adı müşteriye transfer edildiği zaman -KAYIT KURULUŞU üzerinden Müşteri adına kayıt geçtiği zaman- adı geçen alan adı bakımından süre uzatımının (yenilemenin) takibi ve sorumluluğu yalnız ve ancak Müşteri’ye aittir, Müşteri bu hususta mevzuat hükümleri ile yetkili kurumların belirlediği düzenlemelere ve sürelere uymakla yükümlüdür. İWT Müşteri’ye KAYIT KURULUŞU panelinde otomatik ödeme talimatı vermesini ve böylece herhangi bir hak kaybına uğramamasını tavsiye eder. Müşteri ister otomatik ödeme talimatı versin, isterse kendisi manuel olarak müşteri panelinden alan adının süresini uzatsın, İWT hiçbir surette alan adı süre uzatımı bakımından Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Müşteri, bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin, tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının bir üçüncü şahıs tarafından tescil ettirilebileceğini kabul ve beyan etmektedir. Bu nedenle yenileme işleminin takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik işlemler Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşterinin kendi KAYIT KURULUŞU panelinde gereken aktivasyonu yapmaması sebebiyle oluşabilecek zarar ve kayıplardan İWT sorumlu değildir. Müşteri, İWT’nin yenileme noktasında KAYIT KURULUŞU müşteri panelindeki seçimi konusunda bilgi sahibi olamayacağını bilir ve ona göre önlemlerini almak ve panelden hizmetlerin bitim tarihlerinin takibini yapmak zorunda olduğunu bilir. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır. Müşteri, süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı İWT'nin sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Alan adı uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması İWT’nin takdirinde olmamakla birlikte, sürenin uzatılmaması, KAYIT KURULUŞU veya Kayıt Kuruluşu tarafından ilave ve cezai bedeller alınması ve alan adının kaybı halinde Müşteri her ne nam ve hesap altında olursa olsun İWT’nin sorumluluğuna başvuramaz.

Müşteri, alan adı veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan her türlü yenileme ücreti, vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir. İWT’nin transfer ettiği alan adlarını yenileme yükümlülüğü yoktur.

6. SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER
Müşteri, İWT’nin, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. İWT, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, İWT’nin bu Sözleşme'de yapacağı değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri’nin İWT ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçmesi halinde, İWT’ye yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

7. GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ
İWT veya Kayıt Kuruluşu nezdinde, mevzuatın ve/veya alan adı transferinin bir parçası olarak kendisine ait bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, Müşteri’nin İWT’ye veya Kayıt Kuruluşu’na başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamaması, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir ve bu nedenle İWT’nin sözleşmeyi feshetme ve uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etme hakkı saklıdır. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için İWT veya Kayıt Kuruluşu tarafından Müşteriye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, süresi içinde cevap verilmemesi, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir ve bu nedenle İWT’nin sözleşmeyi feshetme ve uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etme hakkı saklıdır. Kaldı ki her halükarda Müşteri, üzerine transfer edilecek her bir alan adı için posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve sair talep edilen iletişim verilerini doğru ve güvenilir bir biçimde sağlamayı kabul etmektedir.

Gerek İWT gerekse Kayıt Kuruluşu, bu bilgileri güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir. Müşteri’nin anılan kayıtlar bakımından gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması halinde –idari ve cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere- tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri’nin sorumlu olacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

8. FİKRİ HAKLAR HAKKINDA
Devralınacak alan adına ilişkin tüm fikri haklar müşterinin üzerine olacaktır. Müşteri, alan adı taleplerinde herhangi bir 3. kişinin -Fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında olsun veya olmasın- herhangi bir hakkını, marka hakkını, ticari haklarını ve patent haklarını, kişisel haklarını ve sair diğer haklarını ihlal etmeyeceğini, alan adını transfer almadan önce alan adı ile ilgili gerekli araştırmaları yapıp herhangi bir Şahsın ya da Kurumun marka, patent, fikri, sınai, ticari, kişisel hakkını vs. ihlal etmediğinden emin olduğunu, işbu ihlal halinde İWT nezdinde gerçekleşecek zararı ilk talep halinde derhal karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Alan adının herhangi bir askıya alınması/iptali sebebiyle Müşteri’ye bedel iadesi de yapılmaz.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Müşteri işbu sözleşmenin tek seferlik bir iş olduğunu ve işbu alan adına ilişkin iç transfer yoluyla transferin yapılması (iç transferin tamamlanabilmesi için Müşteri’nin KAYIT KURULUŞU panelinden transfere onay vermesi gereklidir.) ile ifanın tamamlanacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri İWT’den 3. kişi kaynaklı veya sözleşmenin ifasının tamamlanmasından sonra, 3. kişiler tarafından yapılacak standart ve müdahale sebeplerinden kaynaklanan alan adı sorunlarıyla ilgili olarak herhangi bir gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi talep edemeyecek olup, para iadesi de isteyemez. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İzmir Mahkemeleri, Arabuluculuk Bürosu ve İcra Daireleri’dir. Taraflar İWT’nin teminat yatırmaksızın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunabileceğini ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Herhangi bir uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerindedir. Müşterinin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini geç, kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi İWT tarafından sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilecek ve yanı sıra bu halde İWT uğradığı tüm zararların zarar miktarı ile sınırlı olmaksızın tazmin edilmesini talep edebilecektir. İWT’nin gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi ve/veya hizmeti durdurması sözleşme feshi olarak kabul edilmeyecektir.

10. GARANTİ KAPSAMI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İWT bedeli tamamen ve usulüne uygun olarak ödenmiş alan adlarının Kayıt Kuruluşu’na ait internet sitesi üzerinden iç transfer yoluyla Müşteri’ye transferini yapacağını garanti ediyor olup, istenen alan adının tescil/kayıt devamlılığına dair herhangi bir hukuki taahhüdü veya hukuki ve maddi kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, ne alan adının ne de bunu kullanmayı düşündüğü biçimin bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adının hiçbir yasadışı amaç için devralınmadığını ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını aksi halde meydana gelecek her türlü zarar ile idari ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Buna ek olarak Müşteri bir kere alan adı transfer alındıktan sonra alan adlarına dair standartları takip etmek zorundadır. Alan adı transfer edildikten sonra yapılan iptallerden İWT’nin sorumlu tutulamayacağını ve herhangi bir para iadesinin yapılmayacağını Müşteri bilir ve kabul eder. Alan adının kendisinin ve içeriğin en geniş anlamıyla mevzuatı ihlali halinde bundan kaynaklanan tüm zarar, kar ve itibar kayıplarından müşteri sorumludur.

11. GARANTİNİN BULUNMAMASI
Müşteri, seçilen alan adlarının Müşteriye transferinin; alan adının tescili veya kullanımına itiraz edilmesine karşı kesin bir koruma sağlamadığını kabul etmektedir.

Müşteri, Hizmetler’in kullanması ile ilgili tüm riskin kendi tarafına ait olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, Hizmetler’in "olduğu gibi" "sunulabildiği gibi" temin edildiğini kabul etmektedir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İWT, zımni satılabilirdik garantileri, belirli bir amaca uygunluk ve ihlalde bulunmama garantileri dahil her türdeki tüm sarih veya zımni garantiyi reddettiğini açıkça beyan etmektedir. İWT, Hizmetler’in Müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı veya Hizmetler’in kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız sunulup sunulmayacağı konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır ve Hizmetler’in kullanımından elde edilecek sonuçlar veya Hizmet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği veya Hizmetteki kusurların düzeltileceği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Müşteri, Hizmet yoluyla İWT’den aldığı sözlü veya yazılı hiçbir tavsiyenin veya bilginin burada açıkça belirtilmeyen hiçbir taahhüde yol açmayacağını kabul etmektedir.

12. ALAN ADI ANLAŞMAZLIKLARI
Müşteri, iç transfer yoluyla transfer aldığı alan adı tesciline başka bir üçüncü şahıs tarafından itirazda bulunulması halinde İnternet Alan Adları Yönetmeliği, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar ile transfer işleminin gerçekleştirildiği Tescil/Kayıt Kuruluşu’nun anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını kabul eder.

Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından KAYIT KURULUŞU’nun da bağlı olduğu ICANN, WIPO, BTK, TRABİS ve benzeri yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. İşbu metnin en güncel ve yürürlükte olan haline yetkili kuruluşların internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. MÜŞTERİ, .tr uzantılı alan adlara ilişkin uyuşmazlık çözüm ilkelerinin https://www.trabis.gov.tr/page/1adresinden ulaşılabilecek olan İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ ile düzenlendiğinden haberdar olduğunu ve uyuşmazlık çözümünde anılı tebliğde belirtilen ilke ve kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, herhangi bir üçüncü şahıs ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca İWT’yi kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacağını, İWT’yi savunacağını, İWT’nin herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararları derhal ve nakden tazmin edeceğini ve İWT’yi beri kılacağını kabul eder. MÜŞTERİ, bununla beraber, İWT’den transfer ettiği alan adı ile ilgili olarak, İWT’ye, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse veya yine kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları halinde, Müşteri İWT’nin yerine getirdiği herhangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı ona sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul etmektedir.

Ayrıca, transfer aldığı alan adı kaydı ile ilgili olarak Müşteri aleyhine herhangi bir davanın açılması halinde İWT beri kılınacaktır. İWT, Müşteri’nin tescil kaybı veya alan adı kullanımından veya işlerinin kesintiye uğramasından kaynaklanan veya hiçbir türdeki hiçbir dolaylı, özel, arızi veya tali zarardan (kâr kayıpları dahil) yükümlü değildir.

13. ALAN ADLARININ TRANSFERİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI
Müşteri, alan adlarının transferinde, KAYIT KURULUŞU’nun Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde ve sair sözleşmelerinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin ve sair sözleşmelerin son hali KAYIT KURULUŞU’nun internet sitesi üzerinden görülebilir. ICANN kurallar bütünü ile WIPO, BTK. TRABİS ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları nezdinde yapılan alan adı ihtilaflarına ilişkin şikayetler bakımından verilen hakem/hakem heyeti kararlarına Müşteri derhal uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İWT tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, Müşteri, bu kayıt ve şartların KAYIT KURULUŞU'nun Alan Adı Kayıt Sözleşmesi veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektedir. Her bir alan adı farklı register (ana kaydedici) tarafından kayıt altına alındığı için bir uzantının başka bir uzantıdan farklı hizmet koşulları olabilir. Tescil ve transfer işlemi gerçekleştirmeden önce ilgili sözleşmeyi incelemek Müşterinin yükümlülüğündedir. Müşteri tescil veya transfer işlemi gerçekleştirdiğinde bu hususları peşinen okuyarak anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

14. HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ
Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir. a. İWT tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisini kullanma yeterliliği, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Kuruluşu tarafından sonradan benimsenen herhangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır. b. Herhangi bir alan adı transferi ICANN'in, BTK’nin, TRABİS’in ve/veya Yetkili Kayıt Kuruluşu’nun benimsediği ölçütler veya politikalar, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen herhangi bir İWT prosedürü gereğince, (a) herhangi bir alan adının transferi sırasında Kayıt Kuruluşu ya da İWT tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, transfer, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır. Müşteri’nin, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca İWT tarafından belirlenen herhangi bir İWT kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve İWT’nin bu tip bir ihlali müşterilere siparişi kabul etmekten imtina edeceğini yazı ile veya elektronik olarak (örneğin elektronik posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri İWT’ye 7 (yedi) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, İWT müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol Müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, İWT ve/veya Kayıt Kuruluşu müşterinin alan adları transferinin iptali, alan adı transferinin durdurulması ve İWT ve/veya Kayıt Kuruluşu tarafından Müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, Müşteri hizmetin kesilmesi, durdurulması ya da iptal edilmesi nedeniyle İWT’den herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmadığı gibi bu durumda İWT’nin herhangi bir tazmin sorumluluğu da söz konusu değildir.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN YORUMU
Müşteri, bir uyuşmazlık vuku bulduğu takdirde İWT’nin defter, kayıt ve belgelerinin geçerli tetkike esas ve HMK’ un ilgili maddesi gereğince kesin, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez. İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte İWT müşterinin bu tarihten önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari münasebetlerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla, işbu sözleşme hükümlerinin cari olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eyler. Açıkça tersi ifade edilmedikçe sözleşmenin hükümlerinin her biri sözleşmenin tümü için geçerlidir. Müşteri, sözleşmedeki bütün borçlarını yerine getirirken basiretli bir tacir gibi ve Medeni Kanun’ da yer alan dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranacaktır. Müşteri sözleşmeyi avukat nezaretinde okumuş yada hukuki görüş almış ve hükümlerin kendini hukuki olarak dezavantajlı duruma soktuğunun bilincinde olarak bu sözleşmeyi okumuş ve imzalamıştır. Müşteri ve/veya onun müşterilerinden birinin zararlı ve/veya hukuka aykırı içeriğe sahip olması, Sınai Mülkiyet Kanunu’nu ve sair kanun, yönetmelik ve tebliğleri ihlal etmesi, anılan alan adının yahut içeriğinin 3. Kişi ve kurumların Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak üzere, 5651 Sayılı Yasa, Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat uyarınca hak sahipliği iddia etmesi halinde ve yine alan adının yahut içeriğinin 3. Kişi ve kurumların haklarını ihlal eder nitelikte bulunması ve kullanılması halinde, hukukça yasaklanan bir tasarruf, işlem ve eylemin kasti olarak veya taksir ile parçası olması ve/veya buna aracılık etmesi halinde ALAN ADININ İPTAL EDİLECEĞİNİ, ERİŞİMİNİN ENGELLENECEĞİNİ, TAZMİNAT TALEPLERİYLE KARŞILAŞABİLECEĞİNİ bilmekte olup, bundan dolayı müşteri ve/veya müşterinin müşterisi İWT’den herhangi bir zarar talebinde bulunamaz. Müşteri, her halükârda yaptığı haksız ve hukuksuz eylemlerden dolayı İWT’ e bir zarar gelmesi halinde bu zararı karşılamayı garanti edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. ALAN ADI KULLANMAYA DAİR YÜKÜMLÜLÜKLER
a. İşbu sözleşmeye dair, müşteri ve müşterilerin müşterilerinin elektronik posta adreslerine, İWT tarafından ara ara bilgilendirme veya tanıtım amaçlı elektronik posta iletileri gönderebileceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder ve müşterilerinin de bu ahvale onay vereceğini bunun için gereken önlem ve muvafakati alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Müşteri alan adına ilişkin olarak 3. kişilere mali, hukuki, veya organizasyonel olarak zarar verici, kişisel verilerini yetkisiz ifşa edici veya haksız rekabet teşkil edebilecek eylem, işlem ve tasarruflarda bulunamaz, bunların hazırlık çalışmalarını, tanıtımlarını veya reklamlarını yapmayacağını ve bunlara aracı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. İWT bir Kayıt Kuruluşu olmadığından, Müşteri sipariş ettiği alan adlarını KAYIT KURULUŞU üzerinden iç transfer yoluyla kendi üzerine aldıktan sonra, alan adını KAYIT KURULUŞU’da saklamak veya başka bir Kayıt Kuruluşu’na transfer etmekte serbesttir. Müşteri alan adları ile ilgili olarak, bunları sakladığı Kayıt Kuruluşu’nun şartlarına uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İWT, alan adını transfer ettikten sonra hiçbir surette bir sorumluluk üstlenmez. İWT’nin sorumluluğu, alan adını iç transfer ile devretmesiyle tamamen sona erer. MÜŞTERİNİN ALAN ADININ HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİĞİ DURUMLARINDA MÜŞTERİ İWT’DEN HERHANGİ BİR ZARAR VE/VEYA TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAMAZ.

d. Müşteri kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları ile ilgili bedelleri düzenli olarak alan adını tescil/kayıt ettirdiği kuruluşa ödemekle ve ilgili standartları takip etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından ve standartlara uyum göstermemesinden dolayı alan adı veya elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması, iptal edilmesi halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve İWT’yi sorumlu tutamayacağını kabul eder. Bununla ilgili de para iadesi isteyemez.

e. Müşteriler kendi hesabından ve müşterilerine ait hesaplardan tamamen kendileri sorumludur. KVKK uyarınca veri sorumlusu Müşteri olarak kabul edilecektir. Bu konuda bir uyuşmazlık çıktığı takdirde ispat yükü müşterinin üzerindedir.

f. Müşteri ICAAN ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK, TRABİS gibi yetkili kuruluşların alan adları konusundaki standartlarını takip etmekle yükümlüdür. Standartlara uymama sebebiyle yapılan iptallerde İWT sorumlu olmayıp para iadesi yapılamaz.
a. Transfer işlemi için Müşteri Kayıt Kuruluşu’na ait web sitesi üzerinde öncelikle bir hesap oluşturmalıdır. Müşteri, alan adı transferi esnasında KAYIT KURULUŞU tarafından tayin edilen müşteri kodunu İWT’ye bildirir. İWT, kendisine iletilen KAYIT KURULUŞU müşteri kodu ile işlemi başlatır. Son olarak Müşteri, KAYIT KURULUŞU müşteri paneline giriş sağlayarak ana sayfadan transfer hizmetleri bölümünden (Onay bekleyen İç Transferler) transferi kabul edip işlemi tamamlamalıdır.
b. Müşteri, transferi onaylamadığı takdirde transfer gerçekleşmez.
c. Transfer şartlarını tek taraflı belirleyici, KAYIT KURULUŞU’dur.
d. Transfer edilen alan adı için her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapılamaz.

17. HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI
Müşteri, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, KAYIT KURULUŞU’nun alan adının kaydını iptal edebileceğini peşinen kabul eder. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır: • Üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

• 5651 sayılı yasada tanımlanmış katalog suçlar • nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler • haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler • üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler • küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler. Ayrıca, Müşteri KAYIT KURULUŞU’nun 3. Kişilerin hukuka aykırı içerik ve/veya eylemler içeren alan adı iddiası ve şikayetinde anılan alan adı bakımından KAYIT KURULUŞU’nun teknik imkan dahilinde tüm tedbir yöntemlerine başvurma hakkının saklı olduğunu da peşinen kabul etmektedir. MÜŞTERİ bu sebeple İWT’ye bir hak ihlali yaşadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. İWT ‘in bilgisi olmadan Müşteri gizlice yasal olmayan işlemleri yapması durumunda kanuni cezai işlemleri tamamen Müşterinin kendisinin sorumluluğunda olacağını Müşteri kabul eder. Talep eden her kim olursa olsun, İWT’nin Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

18. TESCİL POLİTİKALARI İLE TUTARSIZLIKLAR
İşbu Sözleşmenin ilgili bir tescil kurumunun herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili tescil kurumunun kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır.

19. BÜTÜN TRANSFERLER İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Müşteri, bir alan adını transfer aldıktan sonra her bir alan adı için, ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

20. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
İşbu sözleşmenin ödeme harici herhangi bir maddesi mevzuat değişikliği sebebiyle geçersiz ve/veya aykırı hale gelir ise; diğer hükümler İWT’nin de onayı ile geçerli olmaya devam edecektir.

21. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHTARLARIN BULUNMAMASI
İşbu Sözleşme, İWT veya Müşteri tarafından işbu Sözleşmenin tarafı olmayan hiçbir şahıs için hiçbir hükümlülük teşkil etmemektedir. İşbu Sözleşmenin ve burada kendisine atıfta bulunulan tüm hükümlerin uygulanması sadece işbu Sözleşmenin tarafları ve halefleri için bağlayıcıdır.

22. YETİŞKİNLİK
Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalamak için gereken yasal yetişkinlik yaşına ulaştığını ve tam ehliyetliği olduğunu beyan etmektedir. Müşteri’nin tüzel kişi olması halinde Müşteri’yi temsilen işbu sözleşmeyi imzalayan kişinin temsil yetkisine yönelik olarak daha sonra İWT’ye herhangi bir itirazda bulunulamaz, Müşteri sözleşme hükümleri ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

23. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, İWT adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

24. MÜCBİR SEBEP
Müşteri ne İWT’nin, ne KAYIT KURULUŞU’nun, ne de ilgili tescil kurumunun işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini doğal afetler, devlet makamlarının veya askeri makamların hareketleri, yangın, savaş̧, isyan, deprem, fırtına, tayfun ve sel dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle yerine getirememesi veya geciktirmesi halinde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmektedir.
İş bu sözleşme bununla birlikte 24(yirmidört) madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma, siparişin internet ortamında superdomain.com.tr ‘ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir.

İşbu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.