ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU
İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusu, İWT DİJİTAL MEDYA AJANSI LTD. ŞTİ.’nin (bundan sonra İWT olarak anılacaktır.) hizmet sağlayıcı sıfatı ile, sipariş veren/alıcı/İWT’nin servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlara (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) satışını yaptığı, www.superdomain.com.tr (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır.) web sitesinde nitelikleri, teslim şartları ve satış fiyatı belirtilen ürün ve hizmetlerin (bundan sonra HİZMETLER olarak anılacaktır.) satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi niteliğine haiz MÜŞTERİ’nin bilgilendirilmesidir.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu, MÜŞTERİ ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. Bu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik olarak kabul etmeniz, bu Ön Bilgilendirme Formu’nu ve beraberinde işbu Ön Bilgilendirme Formu’na referans olarak ilave edilmiş olan www.superdomain.com.tr isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İş bu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa sair ücretler, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda İWT tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : İWT DİJİTAL MEDYA AJANSI LTD. ŞTİ.
Adres : Kıbrıs Şehitleri Cad. No:185 K:6 D:601 Alsancak Konak - İzmir
Telefon: +90-232-218 24 01 Eposta : [email protected]

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE ÖDEME BİLGİLERİ
3.1. MÜŞTERİ, hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, süresi, satış fiyatı, teslimat şekli, ödeme şekli vb.) hakkında bilgilere alışverişi sürecinde internet SİTE’sinden erişebildiği, okuyup bilgi sahibi bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Listelenen ve www.superdomain.com.tr web sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3. Sözleşme konusu hizmete ilişkin bilgiler, tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
3.3.1. Ürün Bilgileri : https://superdomain.com.tr
3.3.2. Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Toplam Fiyatı: https://superdomain.com.tr
3.3.3. Ödeme Şekli ve Planı : Peşin
3.3.4. Sipariş Tarihi : Ödemenin yapıldığı tarih
3.4. MÜŞTERİ’ye satışı yapılan Hizmetler’e ilişkin önceden hesaplanamayan bazı ek masraflar çıkabilecektir.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. MÜŞTERİ, internet SİTE’sinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile Alan Adı Transfer Sözleşmesi kurulmasından evvel, İWT tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin tüm vergiler dâhil fiyatını, ödeme, transfer ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. İWT, hizmeti eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. İWT, hizmetin sağlanmasının imkânsızlaşması sebebiyle yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu MÜŞTERİ’ye bildireceğini ve toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. MÜŞTERİ, hizmetin ifası için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, İWT’in hizmet yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. MÜŞTERİ, alan adı transferlerinin TRABİS tarafından alan adı işlemlerine aracılık etmek üzere akredite edilmiş bir kayıt kuruluşu (bundan sonra KAYIT KURULUŞU olarak anılacaktır.)’na ait internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirileceğini ve transfere konu alan adlarının KAYIT KURULUŞU’nun web sitesi üzerinde tescilli olduğunu bilmektedir. Bu sebeple, MÜŞTERİ, superdomain.com.tr web sitesinden alan adı transferine başlamadan önce KAYIT KURULUŞU’nun ve faaliyetini gösterdiği KAYIT KURULUŞU’na ait web sitesinde yer alan sözleşmelerini, politikalarını ve prosedürlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Transfer işleminin gerçekleştirileceği Kayıt Kuruluşu’nun ismi SUPERDOMAİN’e ait web sitesinde belirtilmektedir.
4.6. Gerek KAYIT KURULUŞU’nun internet sitesine gerekse de superdomain.com.tr web sitesine üyelik bilgileri MÜŞTERİ tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılacak tüm işlemlerde baz alınacağından MÜŞTERİ ve üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz, güncel ve doğru girdiği varsayılmaktadır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
4.7. İWT, vermiş olduğu Hizmetler için özel kullanım şartlarını ürün ve hizmetlere özel hazırlanmış www.superdomain.com.tr adresindeki web sayfasında belirtmektedir. MÜŞTERİ’ler, hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.
4.8. Alan adı transferi online gerçekleşmekte olup, transfer işlemi tamamlandıktan sonra, MÜŞTERİ ilgili alan adının sorunsuz transfer edildiğini KAYIT KURULUŞU’nun internet adresindeki panel üzerinden kendi hesabına giriş yapıp Alan Adı Yönetimi-Aktif Alan Adları bölümünden kontrol etmekle yükümlüdür.
4.9. Bu sözleşmede alan adının transferi (devredilmesi) ile birlikte yeni bir kullanım süresi tatbik edilemez. Alan adının tescil edildiği tarihteki mevcut kullanım süresi devam eder, transfer işlemi esnasında kendiliğinden süre uzatımı yapılmaz.
4.10. Transfer alınan alan adı yenileme (süre uzatımı) işlemlerinde takip/kontrol etme sorumluluğu sadece Müşteri’ye aittir. İWT, oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez. İWT, MÜŞTERİ’ye KAYIT KURULUŞU üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek transfer almış olduğu alan adının süresini uzatımı yoluna gitmesini tavsiye eder. İWT’in, alan adı yenileme (süre uzatımı) ile ilgili işlemlere ve ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, İWT’in MÜŞTERİ’ye transferi gerçekleşmiş alan adı için hizmet süresinin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bir uyarı, ihtar, ihbar vb. şekilde bildirimde bulunma imkanı ve zorunluluğu olmadığını, hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin MÜŞTERİ tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.11. İWT, MÜŞTERİ tarafından siparişi verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı transfer işlemlerini yürütecektir. Siparişi kabul edilen transfer talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi MÜŞTERİ’dir. Transferin gerçekleşmesinden sonra alan adı ile ilgili her türlü hak ve sorumluluk sadece MÜŞTERİ’ye aittir.
4.12. MÜŞTERİ, İWT ve KAYIT KURULUŞU tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan İWT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.13. İWT, Alan adı transfer hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
4.14. İWT’in verdiği hizmetlerinin niteliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (KAYIT KURULUŞU, ICANN, TRABİS, BTK vb.), ve diğer birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, İWT verdiği Hizmetlerde MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. İWT sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. Ancak İWT, HİZMETLER’in herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından ve/veya prosedürlerin değişmesinden ve/veya 3.taraflarların uyguladığı ücret değişikliklerinden kaynaklanan, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
4.15. İWT, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile hizmeti ifa edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İWT siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini MÜŞTERİ’den talep etme hakkına haizdir. Siparişin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ para iadesini ödeme metoduna geri ödeme olarak alabilir. İWT tarafından MÜŞTERİ'nin kredi kartına iade edilecek tutarların MÜŞTERİ'ye ulaşması Banka'dan kaynaklı olarak gecikebilir. Banka'dan kaynaklı gecikmelere ilişkin İWT'nın bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı noktasında taraflar mutabıktırlar.
4.16. Müşteri ile İWT arasında gerçekleştirilmiş olan canlı destek görüşmesi, destek talebi, elektronik posta, telefon, yazılı ve sözlü tüm iletişim özel ve gizlidir. İWT’in izni ve onayı olmadan paylaşılamaz.
4.17. MÜŞTERİ alan adı, hosting veya aldığı Hizmetler’in kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.18. İWT, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini, GSM numaralarını ve sabit telefon numaralarını kullanacaktır. Hesapla ilgili her türlü bildirim e-posta, SMS veya telefon ile arama şeklinde yapılabilir. Bu bilgilerin geçerli ve erişilebilir olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle İWT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.19. MÜŞTERİ, transfer alacağı alan adları ile ilgili her türlü marka tescil ve/veya telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan HİZMETLER aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. Müşteri, İWT’i her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple İWT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, İWT’in uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.
4.20. İWT, alan adı transferinden önce transfer alınacak alan adı ile ilgili olarak marka tescil/telif hakları araştırılması yapılmasını kuvvetle tavsiye eder. İWT, bir alan adı transfer alındıktan sonra MÜŞTERİ’ye o alan adı ile ilgili olarak marka tescili başvurusunda bulunmayı kuvvetle tavsiye eder.

5. FATURA BİLGİLERİ
Fatura, MÜŞTERİ tarafından sipariş teslimatı sırasında beyan edilen fatura bilgilerine hazırlanır ve ilgili kanallardan iletilir.

6. CAYMA HAKKI
6.1. Alan adları elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan olduğu için, alan adı transferine ilişkin sözleşmeler iptal edilemez, transferi gerçekleştirilen alan adının ücret iadesi mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır. 6.2. MÜŞTERİ, işbu formu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
7.1. Bu Form’dan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İWT kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. 7.2. MÜŞTERİ tüketici ise, işbu formun uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde MÜŞTERİ ve İWT’nin
ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; aşan durumlarda MÜŞTERİ ve İWT’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir. Müşteri tüketici değil ise, uyuşmazlıklarla ilgili İzmir (Merkez) Mahkemeleri, Arabuluculuk Bürosu ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. MÜŞTERİ, işbu form ile Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek HİZMETLER’i satın aldığını ve işbu Form hükümlerini kabul ettiğini beyan eder. 8.2. MÜŞTERİ, www.superdomain.com.tr isimli web sitesinin ve bu sitede bulunan hizmetlerin kullanımı ile ilgili risklerin kendisine ait olduğunu ve www.superdomain.com.tr isimli web sitesinin ve bu sitede bulunan HİZMETLER’in “olduğu gibi”, “kullanılabileceği haliyle” ve “tüm hataları ile birlikte” tedarik edilmiş olduğunu özellikle kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yukarıdaki beyan ve taahhütlere ilişkin irade beyanı MÜŞTERİ tarafından gayri kabili rücu olarak yapılmış olup bu sözleşmenin süresinin dolmasından ya da feshinden ya da www.superdomain.com.tr isimli web sitesinin veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanmaya son vermesinden sonra dahi geçerli olmaya devam edecektir. 8.4. İşbu Formun herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 8.5. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Alan Adı Transfer Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. 8.6. İWT’den Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu formun dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. 8.7. İWT’dan Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

İş bu 8 maddeden oluşan ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda MÜŞTERİ’ye iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.
Bu sayfada bulunan sözleşmeyi www.superdomain.com.tr üzerinde bir hesap açan ve/veya İWT ’den hizmet almaya başlayan her MÜŞTERİ gayri kabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.